Nieuws

     
  Verschillende psychoactieve stoffen (DOB, a-PVP, ...) aangetroffen in 'xtc' tabletten  
     
Geplaatst op: 30/09/2015

Het Belgian Early Warning System Drugs werd op de hoogte gebracht van verschillende ecstasy-tabletten waarin nieuwe psychoactieve stoffen werden aangetroffen. Tevens werden verschillende tabletten geïdentificeerd waarin een hoge tot zeer hoge dosis MDMA werd gevonden.

Een deel van deze tabletten werd geïdentificeerd door de pill test service van Modus Fiesta te Brussel. De overige tabletten werden in beslag genomen in de regio Antwerpen en geanalyseerd in het kader van een BEWSD onderzoeksproject.

 

Deze nieuwe psychoactieve substanties (NPS) werden aangetroffen:

* 4-CA (chlooramfetamine), CMA (4- chloormethamfetamine), PMA, PMMA en ethylone (foto 2)

* DOB (2,5-dimethoxy-4-bromo-amfetamine) (foto 3)

* a-PVP (α-Pyrrolidinovalerophenone) (foto 5)

* 2-CB (2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine) (foto 4)
 

CMA (en zijn derivaat chlooramfetamine) werden enkele weken geleden al gerapporteerd door het BEWSD. Dit zijn nieuwe, nog legale stoffen die neurotoxisch zijn voor serotonerge neuronen in de hersenen, en voor blijvende hersenschade kunnen zorgen.

De specifieke gevolgen op korte noch lange termijn zijn bekend. Het is de tweede maal op zeer korte tijd dat tabletten met deze stof worden gevonden in ons land.

PMA en PMMA zijn al langer bekend; het zijn gevaarlijke amfetamine-derivaten die in ons land al voor tientallen doden hebben gezorgd. Grootste gevaar hierbij is extreme oververhitting, zeker in combinatie met MDMA of bij gebruik van grotere hoeveelheden. Ethylone is een synthetisch cathinone-derivaat, met stimulerende werking.

DOB is een hallucinogeen amfetamine-derivaat met een zeer krachtige werking. Kenmerkend aan deze stof is de extreem lange werkingsduur (24-48u trips zijn geen uitzondering), en de lage werkzame dosis. Bij gebruik van te grote doseringen is deze stof heel toxisch.

a-PVP is een cathinone-derivaat, en wordt vooral gebruikt omwille van zijn stimulerende werking. Ze is bij het grote publiek bekend onder de naam “Flakka”. Deze stof wordt nog dit jaar toegevoegd aan de lijst met gecontroleerde substanties.

2-CB is een “designer drug” uit de jaren ’90. Het is een hallucinogene stof, waarvan het effect enigszins te vergelijken is met het effect van hallucinogene paddenstoelen (“magic mushrooms”).

Verder werd ook nog een tablet aangetroffen met diclofenac, een ontstekingsremmend geneesmiddel.

Afgaande op het uiterlijk kan men nooit zekerheid hebben over de inhoud of dosis ervan. Integendeel, we merken meer en meer dat gekende, hoog gedoseerde tabletten van hoge kwaliteit dikwijls “gekopieerd” worden, waarbij er een andere dosering (of zelfs een totaal andere psychoactieve substantie) in deze namaak-tabletten kan aanwezig zijn. Twee schijnbaar identieke tabletten kunnen dus een heel verschillende werking of toxiciteit hebben. De enige manier om zekerheid te hebben over de inhoud van een tablet is door een labo-analyse. In ons land kan dit bij Modus Fiesta te Brussel.
 

Deze gebruikersinformatie is er niet om gebruik aan te moedigen, noch om te ontraden, maar met de bedoeling informatie te geven hoe risico's kunnen voorkomen of verminderd worden.

Bron: BEWSD/Druglijn

www.safensound.be

  • Email this Page